FOLLA TECH BLIR STØRRE OG UTVIDER VIRKSOMHETEN PRESSEMELDING 23. MAI 2018 • 

PRESSEMELDING, 23. mai 2018
Folla Tech styrker sin posisjon innenfor olje og gass ved overtakelse av Aquamarine Subsea AS’ i Vestby.

Folla Tech overtar Aquamarine Subsea AS sin virksomhet i Vestby og blir dermed leverandør av tjenester og produkter for Subsea- og boremarkedet innen Olje og Gass. Totalt gjelder overtakelsen 26 personer og en forventet omsetning i 2018 på 33 MNOK.

For Folla Tech betyr dette at selskapet blir en sentral leverandør til Olje og Gass med et avansert og høyteknologisk produkt for oppgradering, ny produksjon og levetidsforlengelse av utstyr. Produktområdet er god kjent for Folla Tech fra før og representerer en komplettering av Folla Tech sin virksomhet innen slitasjeteknikk og termisk sprøyting.

Utover dette innebærer overtakelsen at Folla Tech sine produkter og tjenester blir bredere geografisk representert. Viktige produktområder som maskinrenovering, mobil maskinering, vedlikeholdsprosjekter og vakuumsystemer blir nå lett tilgjengelig for mange av virksomhetens kunder på Østlandet, Värmland og i Västra Götaland.

Folla Tech er i en spennende periode. Med overtakelsen av virksomheten i Vestby ønsker vi å være tilstede, utvide og styrke tilbudet til våre kunder innen olje og gass. Vi vil i tillegg tilpasse Vestbys teknologi til nytte for våre kunder innen industri og energi, sier administrerende direktør, Olav Dehli.

Vestby vil inngå i Folla Tech sin eksisterende avdelingsstruktur og vil utgjøre en koordinert leveransekjede sammen med Folla Techs øvrige produksjonssteder i Motala (Sverige), Verdal og Follafoss.

Kontaktperson for ytterligere informasjon:

Olav Dehli, tlf.nr. +47 95850291 , e-post: olav.dehli@follatech.no

Aquamarine Subsea Vestby er basert på et mekanisk verksted fra 1953. Selskapet tilbyr vedlikehold, økt robusthet og re-sertifisering av utstyr som brukes i en rekke ulike operasjoner og næringer. Aquamarine Subsea Vestby har spesialisert seg på termisk sprøyting (HVOF), hovedsakelig for ulike undervanns- og boreutstyr som brukes i olje- og gassindustrien. I tillegg dekker verkstedet store maskin- og monteringsfunksjoner.


Folla Tech er en industribedrift som har spesialisert virksomheten mot industriell slitasjesteknikk siden 1987. Virksomheten har stor kompetanse innenfor termisk sprøyting, mobil maskinering, montasjeteknikk og industrimekanikk. Vi tilbyr lokal industriservice kombinert med spesialservice, nyanlegg og renovering. Folla Tech er spesialister på vakuumpumper og har holdt på med vakuumsystem i over 30 år. Vi er en komplett leverandør av mobile maskineringstjenester og montasjeteknikk. Fra før har Folla Tech over 50 ansatte fordelt på verkstedene i Follafoss, Verdal og Motala (Sverige), med Follafoss som hovedkontor.


OM OSS

Folla Tech er et industrielt service foretak med verksteder i Follafoss, Norge (siden 1987) og i Motala, Sverige (siden 2007).

I VÅRE VERKSTEDER

Folla Tech tilbyr kontroll, oppgradering og modifisering av vakuum- og
sentrifugalpumper, kompressorer, transportskruver, pluggskruer, cellematere, skruvpresser, ventiler, veksler, kverner, m.m. Vi jobber med alle typer fabrikat av disse produktene.

MOBILE OPPDRAG

Sprøyting av bærevalser, sliping av sylindre, maskinell bearbeiding on-side, reparasjon av akseltapper er eksempler på mobil bearbeiding og mobil termisk sprøyting.

AKUTTE OPPDRAG

Vi stiller opp 24/7 for våre kunder

Kontakttelefon i Norge

+47 74 12 30 20

Kontakttelefon i Sverige

+46(0)141 57 127

NORGE

Folla Tech A/S
Industrivegen 1, 7796 Follafoss
Tlf: +47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB 
Smedsvy 11, 591 96 Motala 
Tel: +46 (0) 141 57 127 
E-post: info@follatech.se

© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
© 
Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   |
 
 » Om cookies  |  » Sitemap