FollaDrive

Folla Drive er en drivanordningen utviklet av Folla Tech som kan installeres på vakuumpumper av typen CL-6000 och CL-9000.

Folla Drive kan ha et ulike utvekslingsforhold i størrelsesorden 1:5.  Spesielle kundetilpassede utvekslingsforhold må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Normalt vil Folla Drive installeres på CL-6000G/CL-9000G pumper med påmontert girkasse, men Folla Drive kan også være et enkelt og plassbesparende drivsystem som alternativ til separat veksel for alle CL-6000/CL-9000 pumper.

Leveranseomfang:

1. Folla Drive leveres normalt som en separat pumpe med påmontert Folla Drive drivanordning. 
2. Folla drive kan leveres som punkt 1 og med anbefalt kobling som sendes separat.    Tilpasning av kobling og sluttmontasje gjøres da av kunden.
3. Komplett montering med rett koblingstype, oppretting og eventuell justering av drivreim.

Montasje

Folla Drive leveres ferdig montert på vakuumpumper. Ved installasjon skal oppretting av drivreim sjekkes.  Ulike driftsforhold og dårlig oppretting mellom pumpe og motor kan påvirke belastningen på pinion og dermed føre til skjevstilling av drivreimposisjonen.

Ved bruk av andre fleksible koblinger enn det som er anbefalt (Rexnord Viva) vil dette kunne gi vanskeligheter ved vedlikehold.

Spesifikasjoner:

På pumpe som er levert til SCA Ortviken er utvekslingsforholdet er 1:5,09.  Denne har en maksimal effekt på 177 kW.

Folla Drive er også konstruert med noe større pinion og det er da en utveksling på 1:4,54 og maksimal effekt på 220 kW.  Denne er ikke bygd eller levert.

Om utnyttelse arbeidsområdet til pumpa krever andre turtall enn det gis av ovennevnte utvekslingsforhold, kan det vurderes på forespørsel.

Vedlikehold:

Folla Drive er konstruert slik at skifte av drivreim gjøres ved deling av koblingen mellom motor og pumpe.  Om slik deling ikke er mulig med tilstrekkelig avstand (minimum 20mm), vil en måtte flytte motor eller pumpe ved skifte av reim.

Koblingstyper som ikke er delbare uten flytting av pumpe eller motor, vil også medføre at andre vedlikeholdsoppgaver som lagerbytte og bytte av tannhjul vil bli vanskeliggjort.

Folla Tech har anbefalt kobling av typen Rexnord VIVA VS for bruk sammen med Folla Drive for å få et enkelt vedlikehold.

Lagerovervåkning kan monters etter kundens spesifikasjoner.

NORGE

Folla Tech A/S
Industrivegen 1, 7796 Follafoss
Tlf: +47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB 
Smedsvy 11, 591 96 Motala 
Tel: +46 (0) 141 57 127 
E-post: info@follatech.se

© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
© 
Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   |
 
 » Om cookies  |  » Sitemap