Isblåsing/Tørrisrengjøring

Folla Tech kan nå tilby isblåsing. Tørrisblåsing er en tørr, mild og
miljøvennlig rengjøringsmetode. Overflaten som skal rengjøres blåses med små pellets av tørris, som er karbondioksid i fast form. Pelletsen penetrerer smuss og skitt, og fordamper slik at den går over til gassform. Gassen er mye større enn pelletsen i volum, slik at smuss og skitt faller av etter gassekspansjonen. Typiske bruksområder ved: oljer, fett, oksidlag, lim, lakk, sot, sukkeravsetninger og plast- og gummirester, med mer.

• Tørrisrengjøring er svært effektivt der vann og kjemikaler ikke strekker til. 
• Rengjøringen kan i mange tilfeller gjøres under drift.
• Ingen rester
• Miljøvennlig metode
• Ingen maskeringsbehov
• Tørr metode (ingen væsker)
• Justerbar effektivitet
• Ingen mekanisk innvirkning
• Mindre rengjøringstid

NORGE

Folla Tech A/S
Industrivegen 1, 7796 Follafoss
Tlf: +47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB 
Smedsvy 11, 591 96 Motala 
Tel: +46 (0) 141 57 127 
E-post: info@follatech.se

© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
© 
Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   |
 
 » Om cookies  |  » Sitemap