Markedskontakter 

Mats Elofsson Treforedling
Markedssjef
+46 70 368 07 77
mats.elofsson@follatech.se


Håvard Tangstad   Generell industri • Transport • Havbruk
Verkstedsjef
+47 922 87 472
havard.tangstad@follatech.no

Åge Overrein   Vannkraft • Olje og gass • Skip og Maritim
Teknisk leder
+47 926 62 802
age.overrein@follatech.no


Olav Dehli
  
Gruve og smelteverk • Vindkraft
Administrerende Direktør
+47 958 50 291
olav.dehli@follatech.no

Administrasjon

Olav Dehli

Administrerende Direktør
+47 958 50 291
olav.dehli@follatech.no

Siv Anita Jacobsen  

Økonomi

+47 919 91 878

siv.anita.jacobsen@follatech.no


Geir Overrein  
Transport, produksjonsplanlegging  
+47 926 88 552   
geir.overrein@follatech.no


Amanda Sotberg
Rekvisita salg og digital markedsføring
+47 938 83 152
amanda.sotberg@follatech.no


T
anja Chernykh  
Ordrebehandling, logistikk 
+46 141 57 127  
tanja.chernykh@follatech.se   


    

Øvrig teknisk personell

Håvard Tangstad 
Verkstedsjef, Follafoss  
+47 922 87 472 
havard.tangstad@follatech.no 


Claes Löfgren
Verkstedsjef, Motala
+46 72 516 18 88 
claes.lofgren@follatech.se


Åge Overrein
Teknisk leder
+47 926 62 802
age.overrein@follatech.no


Eirik Tisløv  
Prosjektingeniør  
+47 406 42 677  
eirik.tislov@follatech.no  


Per Ivar Storli
Driftsassistent
+47 926 89 535
per.ivar.storli@follatech.no

Kart Norge

Kart Sverige

NORGE

Folla Tech A/S
Industrivegen 1, 7796 Follafoss
Tlf: +47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB 
Smedsvy 11, 591 96 Motala 
Tel: +46 (0) 141 57 127 
E-post: info@follatech.se

© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
© 
Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   |
 
 » Om cookies  |  » Sitemap