Annet prosessutstyr

Foravskillere

Prosessvannet skal ikke bli med luften inn i vakuumpumpen.  Vannet påvirker energiforbruket og kapasiteten på vakuumpumpen.  Hvis det dessuten finnes forurensinger eller fiber kan det føre til slitasje og avsetninger i pumpen.   Forvarmere eliminerer opp til 100% av all veske og forurensninger.  Folla Tech dimensjonerer, levererer og installerer foravvannere.

Ekstrasjonspumpe

En ekstrasjonspumpe brukes til å drenere en foravvanner hvor fallbein ikke er mulig å anvende (innstallere).  Folla Tech installerer egne remdrevne ekstrasjonspumper til foravvanneren.  Løsningen som vi tilbyr er både enkel og lite plasskrevende.

Etter-avskillere

I stedet for å la utgående vann fra vakuumpumene gå til avløp, installerer man en etter-avvanner.  Vannet kan dermed pumpes tilbake til prosessen og gjenvinnes.   Ofte kombinerer man etter-avvanner med en lyddemper for å redusere lydnivået fra vakuumpumpen.  Folla Tech dimensjonerer, leverer og installerer etter-avvannere og lyddempere.

Falskluftventil

Falskluftventiler installeres mellom sugesiden og vakuumpumpen for å beskytte visse typer av vakuumpumper og annen utrustning mot for lavt vakumnivå.  Falskluftventilene er stegløst justerbare for å enkelt kunne stille inn ønsket vakuumnivå.

Styrebrikker

En enkel metode for å styre tetningsvannflødet til vakuumpumer er å innstallere styrebrykker som er korrekt dimensjonerte.  Kontakt Folla Tech så dimensjonerer vi og leverer rustfrie styrebrikker.

Innløpssiler

Ved installasjon av vakuumpumper bør innløpssiler også installeres.  Disse beskytter vakuumpumpene fra evt. forurensinger som finnes i et nytt oppsatt rørsystem (ss. Sveiseslag osv.)
Folla Tech leverer rustfrie innløpssider til alle størrelser av vakuumpumper.  Det er også viktig at innløpssilene demonteres ca. 6mnd etter igangkjøring.

Komplette spraydyser

Installasjon av spraydyser på innløpsrøret øker vakumpumpenes kapasitet.  Alternativt kan denne økte kapasiteten utnyttes til å senke vakuumpumpens turtall for å spare energi.  Folla Tech dimensjonerer, leverer og installerer sprydyser.

NORGE

Folla Tech A/S
Industrivegen 1, 7796 Follafoss
Tlf: +47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB 
Smedsvy 11, 591 96 Motala 
Tel: +46 (0) 141 57 127 
E-post: info@follatech.se

© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
© 
Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   |
 
 » Om cookies  |  » Sitemap